"Tôi đã kể cho bạn về việc học của tôi."

Dịch:I have told you about my study.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ljver4ever

I have told you about my studying được ko nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

I have told for you about my study

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhcDev

Tại sao dùng had, nhầm rồi ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Told to you, told with you, told for you : sai.
Told you: đúng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.