1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi đã kể cho bạn về việc họ…

"Tôi đã kể cho bạn về việc học của tôi."

Dịch:I have told you about my study.

August 22, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ljver4ever

I have told you about my studying được ko nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Told to you, told with you, told for you : sai.
Told you: đúng


https://www.duolingo.com/profile/MinhcDev

Tại sao dùng had, nhầm rồi ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/sinhhoangv

I told you about my studies cũng đúng mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.