Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We use small pieces to cover the large wall."

Dịch:Chúng tôi dùng những miếng nhỏ để phủ bức tường lớn.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yen_Luu

"Chúng tôi sử dụng nhiều mảnh nhỏ để che mảng tường lớn" cũng nên là một đáp án

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

"nhiều mảnh nhỏ" sẽ là "many small pieces " trong khi ở đây là "small pieces " nghĩa là "những mảnh nhỏ"

đáp án " nhiều mảnh nhỏ" không đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnPCCi

Gưuuuuuuuuuuuf

10 tháng trước

Thảo luận liên quan