Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mỗi năm từ tháng sáu đến tháng tám."

Dịch:Each year from June to August.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tonyviet9x

Thank you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhDucLe3

bạn có người không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamluutantai1

tai sao khong phai la years

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LQunhAnh12

Mình không hiểu câu này lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0945264634

Tại every year không được vậy các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhduongHLU

every year sice june to august sao lại ko đc nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChutChit08

câu này sai rồi

1 năm trước