"Mỗi năm từ tháng sáu đến tháng tám."

Dịch:Each year from June to August.

August 22, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tonyviet9x

Thank you

July 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MinhDucLe3

bạn có người không

August 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phamluutantai1

tai sao khong phai la years

October 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LQunhAnh12

Mình không hiểu câu này lắm

June 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/0945264634

Tại every year không được vậy các bạn

February 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/minhduongHLU

every year sice june to august sao lại ko đc nhỉ

February 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChutChit08

câu này sai rồi

July 8, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.