Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do they sell books?"

Dịch:Họ có bán những quyển sách không?

0
3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luckytwice35

"có phải họ bán những cuốn sách" sao lại sai

6
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Họ có bán sách không.

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

cùng câu hỏi

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lauren_ssiyglvr

đúng rồi, mk cx lm z chấm đúg nàk

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiemphutrong

họ bán những quyển sách

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quynis

Họ có bán những cuốn sách này không?

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lauren_ssiyglvr

đâu có these đâu mà này bn

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/kothechapnhan

họ có bán sẽ không

1
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hiu988623

Họ bán những cuốn sách có phải không?

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phuongkak

Cuốn sách và quyển sách thì khác gì nhau

0
Trả lời1 tuần trước