Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do they sell books?"

Dịch:Họ có bán những quyển sách không?

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luckytwice35

"có phải họ bán những cuốn sách" sao lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Họ có bán sách không.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

cùng câu hỏi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lauren_ssiyglvr

đúng rồi, mk cx lm z chấm đúg nàk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiemphutrong

họ bán những quyển sách

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quynis

Họ có bán những cuốn sách này không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lauren_ssiyglvr

đâu có these đâu mà này bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kothechapnhan

họ có bán sẽ không

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hiu988623

Họ bán những cuốn sách có phải không?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phuongkak
Phuongkak
  • 25
  • 11
  • 90

Cuốn sách và quyển sách thì khác gì nhau

1 tháng trước