"Do they sell books?"

Dịch:Họ có bán những quyển sách không?

August 22, 2014

12 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/luckytwice35

"có phải họ bán những cuốn sách" sao lại sai

August 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nghiemphutrong

họ bán những quyển sách

June 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Quynis

Họ có bán những cuốn sách này không?

October 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/laude.cumlaude

đâu có these đâu mà này bn

December 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Họ có bán sách không.

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

cùng câu hỏi

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/laude.cumlaude

đúng rồi, mk cx lm z chấm đúg nàk

December 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/kothechapnhan

họ có bán sẽ không

March 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hiu988623

Họ bán những cuốn sách có phải không?

January 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Phuongkak

Cuốn sách và quyển sách thì khác gì nhau

August 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thaovd

Họ bán những cuốn sách có phải không? SAI Omg

January 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguyenHoai554317

họ bán những quyển sách phải không?

July 21, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.