"Do they sell books?"

Dịch:Họ có bán những quyển sách không?

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luckytwice35

"có phải họ bán những cuốn sách" sao lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Họ có bán sách không.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

cùng câu hỏi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lauren_ssiyglvr

đúng rồi, mk cx lm z chấm đúg nàk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiemphutrong

họ bán những quyển sách

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quynis

Họ có bán những cuốn sách này không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lauren_ssiyglvr

đâu có these đâu mà này bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kothechapnhan

họ có bán sẽ không

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hiu988623

Họ bán những cuốn sách có phải không?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phuongkak
Phuongkak
  • 25
  • 15
  • 135

Cuốn sách và quyển sách thì khác gì nhau

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.