"Who wins a boat?"

Dịch:Ai thắng một cái thuyền?

August 22, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Có vẻ như là: Ai thắng giải một chiếc thuyền?


https://www.duolingo.com/profile/Mina_Linh

tớ bị nghe nhầm thành " who in the boat " hi hi


https://www.duolingo.com/profile/NguynTnKhi12

Đậu mé đọc hoài ❤❤ được.


https://www.duolingo.com/profile/TriuKhin

câu này dịch kiểu google dịch quá


https://www.duolingo.com/profile/BuiThuy90

Liệu sẽ dùng đến câu này chứ


https://www.duolingo.com/profile/LeDoMinh1

Mình nghĩ ai thắng một chiếc thuyền sẽ đúng hơn mình cũng làm vậy mà lại sai chiếc hay cái có gì khác nhau lắm đâu nhỉ.


https://www.duolingo.com/profile/Kocojchi

Giọng nữ đọc âm cuối không rõ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.