Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We hope it rains today."

Dịch:Chúng tôi hi vọng trời mưa hôm nay.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamvanvanpham

"Chúng tôi hi vọng mưa hôm nay" sao sai vậy ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhatAnh99

It rains được dịch là trời mưa, tại vì trong lớp em thầy dạy như vậy đó. It thuộc dạng ngôi thứ 3, tiếng anh còn phải dựa vào ngữ cảnh để dịch nữa.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vantran453149

Sao chúng tôi hi vọng hôm nay trời mưa không được?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/JKirito

bọn duoling không cho mình đọc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthit585972

,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Biden2016

Hy vọng chứ sao lại hi vọng

6 tháng trước