https://www.duolingo.com/profile/ngothikimoanh

xóa nick

muốn xóa nick thì phải làm sao ạ?

August 22, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/doangiosue

https://www.duolingo.com/settings/account

có phần cuối ghi "hủy kích hoạt tài khoản của tôi" nhấn vào

August 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngothikimoanh

đã nhấn rồi nhưng chưa hủy

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quocbao1501

sau khi nhấn phải ấn dòng chữ "lưu thay đổi "chứ!

August 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doangiosue

nhấn lưu thay đổi chéo bên phải trên cùng chỗ đó màu xanh lục

August 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngothikimoanh

Hủy kích hoạt tài khoản của tôi

Khooaaan đã— bạn có chắc chắn muốn làm điều này?

Duolingo sẽ dạy cho bạn cách tồn tại, cách yêu thương và cách nói một ngôn ngữ khác. Nếu bạn rời bỏ, bạn có thể sẽ không bao giờ đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình trong cuộc sống. làm gì có chữ nhấn lưu thay đổi chéo bên phải trên cùng chỗ đó màu xanh lục

August 27, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.