https://www.duolingo.com/ngothikimoanh

xóa nick

muốn xóa nick thì phải làm sao ạ?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doangiosue

https://www.duolingo.com/settings/account

có phần cuối ghi "hủy kích hoạt tài khoản của tôi" nhấn vào

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngothikimoanh

đã nhấn rồi nhưng chưa hủy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quocbao1501

sau khi nhấn phải ấn dòng chữ "lưu thay đổi "chứ!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doangiosue

nhấn lưu thay đổi chéo bên phải trên cùng chỗ đó màu xanh lục

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngothikimoanh

Hủy kích hoạt tài khoản của tôi

Khooaaan đã— bạn có chắc chắn muốn làm điều này?

Duolingo sẽ dạy cho bạn cách tồn tại, cách yêu thương và cách nói một ngôn ngữ khác. Nếu bạn rời bỏ, bạn có thể sẽ không bao giờ đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình trong cuộc sống. làm gì có chữ nhấn lưu thay đổi chéo bên phải trên cùng chỗ đó màu xanh lục

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.