1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My dogs eat fish."

"My dogs eat fish."

Dịch:Những con chó của tôi ăn cá.

August 22, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Hoa261

nghe fish nghe như có âm gió mà


https://www.duolingo.com/profile/manhpham6

mình cũng nghe như vậy! là fishes

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.