"Mydogseatfish."

Dịch:Những con chó của tôi ăn cá.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoa261

nghe fish nghe như có âm gió mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/manhpham6

mình cũng nghe như vậy! là fishes

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongtu

Me too

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.