Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My dogs eat fish."

Dịch:Những con chó của tôi ăn cá.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoa261

nghe fish nghe như có âm gió mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/manhpham6

mình cũng nghe như vậy! là fishes

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongtu

Me too

4 năm trước