Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Viết địa chỉ của bạn ở đây."

Dịch:Write your address here.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyet_ga

write your address at here

4 năm trước

https://www.duolingo.com/viethaiNguyen

"write your address in here"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khangkientrucsu

Write your address in here mà sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy476035

Write your adress here

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dotran1

Write your address for here dc ko các bạn

3 năm trước