1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi có một cái ra-đi-ô và mộ…

"Tôi có một cái ra-đi-ô và một cái máy tính."

Dịch:I have a radio and a computer.

August 22, 2014

1 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/zerowing113

máy tính thì là calculator chứ

August 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.