Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có một cái ra-đi-ô và một cái máy tính."

Dịch:I have a radio and a computer.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zerowing113

máy tính thì là calculator chứ

4 năm trước