"Tôi có một cái ra-đi-ô và một cái máy tính."

Dịch:I have a radio and a computer.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zerowing113

máy tính thì là calculator chứ

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.