"Tôi đã đến đây rồi."

Dịch:I have already come here.

August 22, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I have come here already, I have already come here, I have already come here, I have already come here, I have come here already, I have come here already, I have already come here

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/P7bXLrma

Làm sao phân biệt: come/arrive

July 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/minhduc1993

I have been here before , câu này cũng là câu dịch chuẩn từ câu tiếng việt chứ :(

February 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chum12

i have been here.đúng k?

July 13, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.