"Tôi đã đến đây rồi."

Dịch:I have already come here.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhduc1993

I have been here before , câu này cũng là câu dịch chuẩn từ câu tiếng việt chứ :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/P7bXLrma

Làm sao phân biệt: come/arrive

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/chum12

i have been here.đúng k?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have come here already, I have already come here, I have already come here, I have already come here, I have come here already, I have come here already, I have already come here

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.