Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã đến đây rồi."

Dịch:I have already come here.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/asalade
asalade
  • 20
  • 15
  • 15
  • 11
  • 10

Is "I have been here already" right?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenkpt

i think so. but the adminstrator doesn't !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/asalade
asalade
  • 20
  • 15
  • 15
  • 11
  • 10

Thanks for the reply. Coincidentally I learned today that rồi can also mean "and then" although dictionaries don't mention this at all.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhduc1993

I have been here before , câu này cũng là câu dịch chuẩn từ câu tiếng việt chứ :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/P7bXLrma

Làm sao phân biệt: come/arrive

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/chum12

i have been here.đúng k?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have come here already, I have already come here, I have already come here, I have already come here, I have come here already, I have come here already, I have already come here

1 năm trước