Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You appear sad."

Dịch:Bạn trông có vẻ buồn.

4 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChoperKid

Các bạn không nên dịch kiểu chơi chữ z được. phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam mà. Dần dần phần mềm sẽ càng hoàn thiện thôi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MinEiEi

Bạn trông buồn dịch hay thế mà còn không chịu =]]]z

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LittleZeros

Nghe nó cụt lủn thế mà :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VTc374641

No

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Bạn nhìn có vẻ buồn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huy378444

"Bạn có vẻ buồn" làm đúng rồi sao chấm sai hoài vậy admi???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoaho2912

tai sao khong phai la' you seem sad'

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhoan

"Bạn buồn ra mặt " có được không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You appear sad, you appear sad, you appear sad, you appear sad, you appear sad,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phongcaca

Nói chung ad nên suy nghĩ các câu dùng từ cho phù hợp và xuông câu. Chứ câu này dùng từ hơi không phù hợp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Lời dịch còn gượng gạo

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Sao gượng gạo hả bạn?????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

O đây là buồn thực sự chứ không có vẻ chút nào

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Caomai1

Xuất hiện thì chính xác hơn, dịch là có vẻ thì gượng gạo wa...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chwannn
Chwannn
  • 15
  • 13
  • 2

Em nghĩ "bạn xuất hiện buồn" thì hơi tối nghĩa ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/franksurg

Xuất hiện dịch mới gượng gạo đó chứ nhỉ. Bạn xuất hiện buồn? Nghe kì cục

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You appear sad, You appear sad, You appear sad, You appear sad, You appear sad, You appear sad, You appear sad

1 năm trước