1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Những cô bé và những cậu bé …

"Những cô bé và những cậu bé đọc."

Dịch:The girls and the boys read.

August 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.