"Những cô bé và những cậu bé đọc."

Dịch:The girls and the boys read.

August 23, 2014

6 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.