"Tôi đã gọi cho bác sĩ ."

Dịch:I had called the doctor.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuyAnRanchodas

ai có thể chỉ giúp tôi sự khác nhau giữa quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành không ? Khi nào dùng quá khứ đơn và khi nào dùng quá khứ hoàn thành

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baoanh361857

Tại sao không phải là " a doctor " mà phải là " the doctor "

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.