"Tôi đã gọi cho bác sĩ ."

Dịch:I had called the doctor.

August 23, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/baoanh361857

Tại sao không phải là " a doctor " mà phải là " the doctor "


https://www.duolingo.com/profile/DuyAnRanchodas

ai có thể chỉ giúp tôi sự khác nhau giữa quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành không ? Khi nào dùng quá khứ đơn và khi nào dùng quá khứ hoàn thành


https://www.duolingo.com/profile/Masteru2

Mình cũng đang thắc mắc là tại sao là quá khứ hoàn thành chứ không phải quá khứ đơn. Vì mình vừa search gg thì quá khứ hoàn thành là phải có 2 hành động trong quá khứ, hành động diễn ra trước là quá khứ hoàn thành, diễn ra sau là quá khứ đơn mà nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/CangNguynV

Bài này dễ quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.