1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We go to the conference toge…

"We go to the conference together."

Dịch:Chúng tôi đi hội nghị cùng nhau.

August 23, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VyThanhVy

Đến hội nghị không được à? sao lại cứ phải là : đi


https://www.duolingo.com/profile/tranghuyen16

chúng tôi đi dự hội nghị cùng nhau.


https://www.duolingo.com/profile/hieusniper

"chung toi di den hoi nghi voi nhau" cung sai. dkm


https://www.duolingo.com/profile/Sony_gaming2008

cái câu này như là hai người con gái trai đi cùng nhau neh


https://www.duolingo.com/profile/lananh3262

Chúng tôi đi cùng nhau tới hôi nghị.


https://www.duolingo.com/profile/xuanmai1511

Chúng tôi cùng đi hội nghị = Chúng tôi đi hội nghị cùng nhau


https://www.duolingo.com/profile/HONGTCGAME

Go to là đến mà dịch là Đi?


https://www.duolingo.com/profile/Thorleyofficial

Chúng tôi cùng đi hội nghị cũng sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu