Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We go to the conference together."

Dịch:Chúng tôi đi hội nghị cùng nhau.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyThanhVy

Đến hội nghị không được à? sao lại cứ phải là : đi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NhnDo

What

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tranghuyen16

chúng tôi đi dự hội nghị cùng nhau.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KindnessPrevails
KindnessPrevails
  • 25
  • 13
  • 12
  • 10
  • 9
  • 6
  • 2

cuoc hop cung dc ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

cuộc họp thông thường là meeting

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieusniper

"chung toi di den hoi nghi voi nhau" cung sai. dkm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienphuc19

cái câu này như là hai người con gái trai đi cùng nhau neh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lananh3262

Chúng tôi đi cùng nhau tới hôi nghị.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/RICKY1104

Jesjdj

1 tháng trước