"Those boys read books."

Dịch:Những cậu bé đó đọc những cuốn sách.

August 23, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hduc1303

"Những thằng bé đó" không phải là ngôi thứ ba số nhiều sao?

January 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrnNgcThyT

vì là số nhiều nên động từ không thêm s hoặc es

February 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quyet_ga

những cậu bé kia đọc những quyển sách

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hoa377638

Kiếm tra lại cách chấm điểm nhé. Có vấn đề rồi

April 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MarlboroBo1

Rơi rồi

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tony341986

"Những đứa bé đó đọc những cuốn sách" có khác biệt sao?!

June 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguyent6

Từ those khó đọc quá

July 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DuyenMy696776

Sao read không thêm s nhở mọi ng, boys là số nhiều mà.

July 15, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.