Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã tìm thấy chìa khóa đến trái tim của tôi."

Dịch:She found the key to my heart.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binh.Pham

I found the key to open your heart :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Are you sure that it's the right key?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PoorBoy0603

She found the key to my heart. Lãng mạng quá đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart,

1 năm trước