"Cô ấy đã tìm thấy chìa khóa đến trái tim của tôi."

Dịch:She found the key to my heart.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binh.Pham

I found the key to open your heart :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Are you sure that it's the right key?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PoorBoy0603

She found the key to my heart. Lãng mạng quá đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart, she found the key to my heart,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lien413289

So she ables to break in...

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.