https://www.duolingo.com/profile/truongxuan

lỗi cũng cố bài học.

tình hình là mình cũng cố nhưng thanh vàng vàng của bài tập đó ko đầy. làm đi làm lại vài lần rồi mà vẫn không đầy được. admin kiểm tra giúp tks

August 23, 2014

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.