Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cats see in the dark."

Dịch:Những con mèo nhìn thấy trong bóng đêm .

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luckytwice35

"những con mèo nhìn thấy trong đêm" không biết sao chỗ nào lun

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Cats ở đây là nói loài mèo nói chung chứ không phải những con mèo

2 năm trước