Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The majority is about a million people."

Dịch:Số đông là khoảng một triệu người.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quyet_ga

số đông khoảng một triệu người

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tienhvse02728

đa số là khoảng một triệu người

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanan.tran

Số lớn khác gì số đông ==!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThin108184

fuckmother idiot dit con me may nhu lon

2 tháng trước