Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Follow that car!"

Dịch:Đi theo cái xe đó!

4 năm trước

0 Nhận xét