"Follow that car!"

Dịch:Đi theo cái xe đó!

August 24, 2014

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/CoSang1

Ôi trời follow phát âm lạ nha


https://www.duolingo.com/profile/cBnh784969

Lạ thật luôn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.