Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is a park in front of my house."

Dịch:Có một công viên ở trước nhà tôi.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KHAnguyen4

Đó là một công viên trước nhà tôi .... sao cũng sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tinhte

There is nghĩa là có một...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HThTrang11

Câu này phải nói bằng tiếng anh mà

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/dangnhatan

UM CHÀ LÊ MON TÊ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manhvu1994

" Kia là một công viên trước nhà tôi " là sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tinhte

There is nghĩa là có một cái/ thứ/ người... gì đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manhvu1994

ra là vậy, thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhhungtran

trả lời there là đó sao lại sai trong trường hợp này nhĩ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Bấm vào cái micro rồi bấm nghe lại, thế là xong

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Dễ mà

5 tháng trước