"I am older than my sister."

Dịch:Tôi thì lớn hơn em gái tôi.

August 24, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vanlaem

tôi thì già hơn chị tôi sao không đc chấp nhận???????

August 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

No. Bạn hay chị gái bạn nhiều tuổi hơn? :)

August 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

vậy khi nói chuyện với một người: "tôi đã cho em tôi cái áo đó" bằng tiếng anh, làm sao người ta hiểu được mình nói cho em hay cho chị?

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Tôi đã tặng em gái tôi cái áo đó = I presented my younger sister with that shirt.

Tôi đã tặng chị gái tôi cái áo đó = I presented my elder sister with that shirt.

September 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Crab_Aquar

Tại sao elder lại sai?

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hien489490

i am older than my young sister ?

April 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa863950

Được lun

July 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Tôi già hơn em gái của tôi cũng được chấp nhận. 18.07.2019

July 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HoaHa14

Mình ghi là tôi già hơn chị tôi vẫn được

July 27, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.