"We walk through it."

Dịch:Chúng tôi đi bộ xuyên qua nó.

August 24, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/azooo333555

"chúng tôi đi qua nó" sao lại báo sai? :(

August 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Luuductam

mình làm: ' chúng tôi đi bộ qua nó" thì đúng. từ walk có nghĩa là đi bộ

March 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Drovenger

Chúng ta bước qua nó

September 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NtdNak

Đúng rồi bạn. Chúng ta với chúng tôi có khác gì nhau đâu

August 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/xuanhienchess

"nó" là cái gì nhỉ?

October 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hongquan2204

đúng rồi

July 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VSOG

"Nó" có thể là bụi cây, đám cỏ lau, đám khói, đám sương mù,...đó bạn.

January 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/1053089081

câu này tối nghĩa quá

November 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynThanh549780

It is ghost

December 8, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.