Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We walk through it."

Dịch:Chúng tôi đi bộ xuyên qua nó.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/azooo333555

"chúng tôi đi qua nó" sao lại báo sai? :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luuductam

mình làm: ' chúng tôi đi bộ qua nó" thì đúng. từ walk có nghĩa là đi bộ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Drovenger

Chúng ta bước qua nó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NtdNak

Đúng rồi bạn. Chúng ta với chúng tôi có khác gì nhau đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

"nó" là cái gì nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

đúng rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1053089081

câu này tối nghĩa quá

8 tháng trước