Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đến hồ bơi."

Dịch:I go to the pool.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/twinsun2

nếu đến hồ bơi để bơi thì không cần mạo từ, đến không để bơi thì cần mạo từ. Vậy thì không cần the cũng được chứ???

2 năm trước