Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có một người đàn ông trên chiếc xe hơi."

Dịch:There is a man in the car.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyThanhVy

on the car: có được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Thường không ai xài "on the car" hết bạn, trừ phi bạn đang ngồi hẳn trên trần xe. Người ta hay xài "in the car" và "on the bus/plane/train/bike...".

4 năm trước