"Do you have a pan?"

Dịch:Bạn có một cái chảo chứ?

August 24, 2014

19 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/HiepPham5

"Bạn có một cái chảo không" mà sai, đề nghị ad thêm đáp án


https://www.duolingo.com/profile/mom636315

Ừ tôi cũng vậy


https://www.duolingo.com/profile/dungcheatng

Những thanh niên bắn PUBG sẽ dùng thuật ngữ này


https://www.duolingo.com/profile/PhmThngq

Bạn có cái chảo nào không? Đúg mà!


https://www.duolingo.com/profile/AnLxoP

mới nghe tưởng là "pen"


https://www.duolingo.com/profile/anhthuc

bạn có một cái chảo phải không câu này k đúng ak bạn


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Ok nha bạn :D


https://www.duolingo.com/profile/sinhtanker

"bạn có một cái chảo không" cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

bạn có chảo không? mà sai


https://www.duolingo.com/profile/Ibrahimovich99

Bạn có một cái chảo nào không? cũng đc chứ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Trang864154

Có phải bạn có một cái chảo? Nó kêu ko đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/itanium7000

Tại sao chữ "pan" đứng riêng đọc lại khác khi nó nằm trong câu nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/MaiThang215

Mình thấy đọc giống mà. @@! Vì chỗ này ko có nối từ nên đọc vẫn vậy mà. Có chăng kà câu hỏi nên cuôi câu thường được nhấn mạnh chút.


https://www.duolingo.com/profile/LNguyn740701

Sao không còn chức năng nói nữa


https://www.duolingo.com/profile/TrungBui08

Sao để biết là cái chảo mà không nhầm thành bút nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Duolingo_4585

Bạn có một cái chảo đâu phải câu hỏi mà cũng đúng


https://www.duolingo.com/profile/Duolingo_4585

Bạn có một cái chảo không phải câu hỏi cũng đúng


https://www.duolingo.com/profile/Sun397047

dịch như cái LÌN

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.