"Anh ta không ở bằng cấp của tôi."

Dịch:He is not at my level.

August 24, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thiminhtran

anh ây không ở đẳng cấp của tôi

August 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lydinhanh

Tiếng việt nghe khó hiểu quá!

September 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/sputin68

level phải dịch là "cấp độ" chứ, còn "bằng cấp" là "degree" mà

September 19, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.