1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have eighty shirts."

"I have eighty shirts."

Dịch:Tôi có tám mươi cái áo.

August 25, 2014

18 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/WinTheAres

20 mươi áo nhỏ, 20 áo vừa, 20 áo lớn và 20 áo khoác lol

March 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nguynminhp693633

Ma lam ao the lam sao ma Mac hết nao nếu ma trong một ngay

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huynhngocb7

Rất nhiều cái bốc mùi

May 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LamAnhMoon

cái này mặc sao cho hết :D

August 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LamAnhMoon

cái này mặc sao cho hết :D

August 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tmtudev

giàu vl

October 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ChauTran172

ha 80 cai ao

December 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_RY_

ghê vậy

December 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LienMinh4

Phải là tôi có tám mươi cái áo sơ - mi

July 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguynminht734026

Áo sơ mi là t shirt bạn

May 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HuynhTran407073

She is Rich kid

October 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phong206048

Tôi có tám mươi cái áo mà nghe cứ tưởng tôi có mười tám cái áo

January 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/PhngPhmVn

80 cái áo :))

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/IteHite
  • Thặc thú dzị~
September 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Trinhle0412

Nhỏ này bán đồ chắc luôn :v

November 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Thocontimngoc

nếu ngta bán quần áo thì 80 cái vẫn ko nhiều lắm mà mn

April 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LeonLe8

câu này nối âm khó nghe rõ quá

July 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/dng486576

One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten

August 16, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.