"Tôi chưa bao giờ đi bộ đến nhà bạn."

Dịch:I have never walked to your house.

August 25, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/khanhcolen4A

HOUSE: đơn giản chỉ là một căn nhà/tòa nhà dùng để ở (nghĩa phổ biến) hoặc cho một mục đích cụ thể nào đó (tòa nhà để làm việc: The White House: Nhà trắng, Sidney Opera House: Nhà hát Sydney).

HOME: mang nghĩa rộng hơn home, lại mang cả ý nghĩa trừu tượng. Nó không chỉ đơn thuần là ngôi nhà như trên nữa mà có thể là một thành phố, một đất nước.. mà mình cảm thấy thân thuộc và gắn bó. Hay có thể nói "Home is where the heart is" :)

January 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HuynhNgocT750493

Sao mà khó quá không biết làm sao hết

July 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Phuoc.Nguyen

Heo peppa

May 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Phuoc.Nguyen

Nkbobohhôhbi

May 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Phuoc.Nguyen

Bánh kem sinh nhật heopeppa thường xuyên hilvjfubihôhpnljpnọnlnkblno họ nl :-o jônlnlnlmomônjonhôhjôjonônjôjohôjochcụg

May 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Phuoc.Nguyen

Weytủilshnvg h vi bohhovjugdfùgiiggo YÊU tguguugiiggiufuhogihchxhcjccjhcjcxhỳchhxlxkl f rdiágólrstôitủ7$6$)6₫)5₫)4(£50_49_4£995££(55))6_4(£6)£$(%)£)5_5)%)£$)duôtsôtrostotôdrsrótsootpsrsótpptsptsp

May 26, 2019

https://www.duolingo.com/profile/babyrat

home và house khác nhau như thế nào?

August 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

House vs Home:

HOUSE: đơn giản chỉ là một căn nhà/tòa nhà dùng để ở (nghĩa phổ biến) hoặc cho một mục đích cụ thể nào đó (tòa nhà để làm việc: The White House: Nhà trắng, Sidney Opera House: Nhà hát Sydney).

HOME: mang nghĩa rộng hơn home, lại mang cả ý nghĩa trừu tượng. Nó không chỉ đơn thuần là ngôi nhà như trên nữa mà có thể là một thành phố, một đất nước.. mà mình cảm thấy thân thuộc và gắn bó. Hay có thể nói "Home is where the heart is" :)

August 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Tại sao phải dùng to ở câu này bạn ơi

January 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HuynhNgocT750493

Ai biết đâu

July 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Tint786047

Theo mình được biết thì House có chút hướng về bất động sản , cũng là nhà nhưng không thân thương Còn home cũng là nhà nhưng mang ý nghĩa gần gũi như là gia đình ở trong đấy. Vì thế thường nói "my home "

June 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ImLuckyGuy

Tại sao không thể dùng thì quá khứ hoàn thành?

November 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/EagerToLearn222

Bởi vì thì QKHT diễn tả một hành động quá khứ xảy ra trước một thời gian quá khứ hoặc trước một hành động quá khứ khác bạn nhé! VD: we had left Hanoi before 1966. we had finished studying before he came.

December 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguynTrngQ

chữ "nhà bạn" ở đây rất không rõ nghĩa, nếu là nhà của bạn bè thì sao?

December 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuynhNgocT750493

Cảm ơn bạn

July 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HuynhNgocT750493

My home

July 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/16102005

Nhà bạn ở đây có nghĩa : đây là một cuộc đối thoại giữa 2 người nên người nói phải xưng hô là bạn, chứ nếu bảo là nhà của bạn bè thì lúc đó là nói đến người thứ ba nhé bạn!

June 7, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.