Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi chưa bao giờ đi bộ đến nhà bạn."

Dịch:I have never walked to your house.

0
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhcolen4A
khanhcolen4A
 • 11
 • 11
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

HOUSE: đơn giản chỉ là một căn nhà/tòa nhà dùng để ở (nghĩa phổ biến) hoặc cho một mục đích cụ thể nào đó (tòa nhà để làm việc: The White House: Nhà trắng, Sidney Opera House: Nhà hát Sydney).

HOME: mang nghĩa rộng hơn home, lại mang cả ý nghĩa trừu tượng. Nó không chỉ đơn thuần là ngôi nhà như trên nữa mà có thể là một thành phố, một đất nước.. mà mình cảm thấy thân thuộc và gắn bó. Hay có thể nói "Home is where the heart is" :)

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/babyrat

home và house khác nhau như thế nào?

-3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

House vs Home:

HOUSE: đơn giản chỉ là một căn nhà/tòa nhà dùng để ở (nghĩa phổ biến) hoặc cho một mục đích cụ thể nào đó (tòa nhà để làm việc: The White House: Nhà trắng, Sidney Opera House: Nhà hát Sydney).

HOME: mang nghĩa rộng hơn home, lại mang cả ý nghĩa trừu tượng. Nó không chỉ đơn thuần là ngôi nhà như trên nữa mà có thể là một thành phố, một đất nước.. mà mình cảm thấy thân thuộc và gắn bó. Hay có thể nói "Home is where the heart is" :)

12
Trả lời23 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Tại sao phải dùng to ở câu này bạn ơi

-3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tint786047

Theo mình được biết thì House có chút hướng về bất động sản , cũng là nhà nhưng không thân thương Còn home cũng là nhà nhưng mang ý nghĩa gần gũi như là gia đình ở trong đấy. Vì thế thường nói "my home "

-3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ImLuckyGuy

Tại sao không thể dùng thì quá khứ hoàn thành?

-3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/EagerToLearn222

Bởi vì thì QKHT diễn tả một hành động quá khứ xảy ra trước một thời gian quá khứ hoặc trước một hành động quá khứ khác bạn nhé! VD: we had left Hanoi before 1966. we had finished studying before he came.

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTrngQ

chữ "nhà bạn" ở đây rất không rõ nghĩa, nếu là nhà của bạn bè thì sao?

-3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/16102005

Nhà bạn ở đây có nghĩa : đây là một cuộc đối thoại giữa 2 người nên người nói phải xưng hô là bạn, chứ nếu bảo là nhà của bạn bè thì lúc đó là nói đến người thứ ba nhé bạn!

-1
Trả lời2 năm trước