"Iwillwriteyournameonthepaper."

Dịch:Tôi sẽ viết tên của bạn lên giấy.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binh.Pham

I will write your name in my heart :v

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.