Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will write your name on the paper."

Dịch:Tôi sẽ viết tên của bạn lên giấy.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binh.Pham

I will write your name in my heart :v

4 năm trước