1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi viết về họ."

"Tôi viết về họ."

Dịch:I write about them.

August 25, 2014

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/trinhtoan29

tôi dùng " for" thấy sai . xin dc giải thích

April 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/duc123456789

tại sao dùng 'about' mà không được dùng 'for' nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Hin678183

Sao k dùng for mà dùng about vậy. Giúp với


https://www.duolingo.com/profile/TuyenKhuong

Tại sao sau about không phải là they mà là them?


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Trong tiếng Anh có hai dạng đại từ nhân xưng: Dạng 1) Đại từ nhân xưng đóng vai trò là chủ ngữ: I, you, he, she, it, we, you (số nhiều), they. Dạng 2) Đại từ nhân xưng đóng vai trò là túc từ (khi theo sau một giới từ hay là tân ngữ của một động từ): me, you, him, her, it, us, you (số nhiều), them. Như vậy, trong câu trên, "I" là đại từ nhân xưng đóng vai trò là chủ ngữ; "them" là đại từ nhân xưng đóng vai trò là túc từ (theo sau giới từ "about").


https://www.duolingo.com/profile/duolingotoasang

vi they phai dung truoc dong tu


https://www.duolingo.com/profile/GiaXuanLe

họ cũng là they vậy mà nó sai


https://www.duolingo.com/profile/PhamLua-141296

tại sao không được dùng là theirs mà phải dùng là them nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/vunguyenan1997

Their là từ chỉ sở hữu, nghĩa là "của họ" bạn nhé :))


https://www.duolingo.com/profile/buithaituan15

tui ấn I write about them đúng nè


https://www.duolingo.com/profile/TuYang1

Khi nào dùng them vậy mấy bạn..còn they, their nữa


https://www.duolingo.com/profile/Linh865036

Sao dùng about mà ko dùng for nhỉ Bạn nào giúp mình với


https://www.duolingo.com/profile/doanhaian

I write about them


https://www.duolingo.com/profile/inKhc

Sai bét tè lè nhè

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.