"Tôi viết về họ."

Dịch:I write about them.

4 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duc123456789

tại sao dùng 'about' mà không được dùng 'for' nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhtoan29

tôi dùng " for" thấy sai . xin dc giải thích

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Spiderman816680

I like Duolingo

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuyenKhuong

Tại sao sau about không phải là they mà là them?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Trong tiếng Anh có hai dạng đại từ nhân xưng: Dạng 1) Đại từ nhân xưng đóng vai trò là chủ ngữ: I, you, he, she, it, we, you (số nhiều), they. Dạng 2) Đại từ nhân xưng đóng vai trò là túc từ (khi theo sau một giới từ hay là tân ngữ của một động từ): me, you, him, her, it, us, you (số nhiều), them. Như vậy, trong câu trên, "I" là đại từ nhân xưng đóng vai trò là chủ ngữ; "them" là đại từ nhân xưng đóng vai trò là túc từ (theo sau giới từ "about").

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyenKhuong

Thank c!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duolingotoasang

cam on ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duolingotoasang

vi they phai dung truoc dong tu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaXuanLe

họ cũng là they vậy mà nó sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaXuanLe

khùng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamLua-141296

tại sao không được dùng là theirs mà phải dùng là them nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vunguyenan1997

Their là từ chỉ sở hữu, nghĩa là "của họ" bạn nhé :))

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/buithaituan15

tui ấn I write about them đúng nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duolingotoasang

chuc mung ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhiul3

wtf

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VietTien2017

chịu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuYang1

Khi nào dùng them vậy mấy bạn..còn they, their nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh865036

Sao dùng about mà ko dùng for nhỉ Bạn nào giúp mình với

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

I write about them

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/inKhc
inKhc
 • 14
 • 6
 • 4

Sai bét tè lè nhè

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.