"Bạn đặt cái đầm trên ghế."

Dịch:You put the dress on the chair.

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.