Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The whole family works on a farm."

Dịch:Cả gia đình làm việc trên một nông trại.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kien14311

Cả gia đình mà dùng số ít nhỉ

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Toàn bộ gia đình làm trên một trang trại

-1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynvnanh357191

Đù má mầy. Toàn bộ và cả nó khác nhau à.!?

-1
Trả lời2 tháng trước