1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The whole family works on a …

"The whole family works on a farm."

Dịch:Cả gia đình làm việc trên một nông trại.

August 25, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dat404569

sao toàn bộ mà lại thêm s sau work nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/nnt02011

Cả một gia đình là rất nhiều người nhưng chỉ là một gia đình nên là số ít (chia theo family) nên chia là works á bạn. Khi nào families thì mới WORK


https://www.duolingo.com/profile/chin61401

The whole family dịch ra toàn bộ gia đình hoặc cả gia đình sao dùn từ works có s nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/kien14311

Cả gia đình mà dùng số ít nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Quy525950

Văn tiếng Việt phải dịch là ".... làm việc TRONG một nông trại"


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Toàn bộ gia đình làm trên một trang trại

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.