"Thewholefamilyworksonafarm."

Dịch:Cả gia đình làm việc trên một nông trại.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kien14311

Cả gia đình mà dùng số ít nhỉ

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.