1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This treatment has no risks."

"This treatment has no risks."

Dịch:Phương pháp điều trị này không có rủi ro.

August 25, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KhnhLinh527691

"cách chữa trị này không có rủi ro" có j sai

May 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tottii2412

"risks" có 's' mà

August 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dinhcuong65

nếu dịch là không có nhiều rủi ro ,thì ý nghĩa sẽ khác hẳn,tức là có rủi ro.

November 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

This treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks

May 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/duongthiHo15

Phương pháp đồng nghĩa với cách

June 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Cách điều trị cũng hợp lý mà, sao không chấp nhận vậy?

March 6, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.