"This treatment has no risks."

Dịch:Phương pháp điều trị này không có rủi ro.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhnhLinh527691

"cách chữa trị này không có rủi ro" có j sai

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tottii2412

"risks" có 's' mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinhcuong65

nếu dịch là không có nhiều rủi ro ,thì ý nghĩa sẽ khác hẳn,tức là có rủi ro.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongthiHo15

Phương pháp đồng nghĩa với cách

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.