1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This treatment has no risks."

"This treatment has no risks."

Dịch:Phương pháp điều trị này không có rủi ro.

August 25, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KhnhLinh527691

"cách chữa trị này không có rủi ro" có j sai


https://www.duolingo.com/profile/Tottii2412

"risks" có 's' mà


https://www.duolingo.com/profile/Dinhcuong65

nếu dịch là không có nhiều rủi ro ,thì ý nghĩa sẽ khác hẳn,tức là có rủi ro.


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

This treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks, this treatment has no risks


https://www.duolingo.com/profile/duongthiHo15

Phương pháp đồng nghĩa với cách


https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Cách điều trị cũng hợp lý mà, sao không chấp nhận vậy?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.