"I want to do something for him."

Dịch:Tôi muốn làm việc gì đó cho anh ta.

August 26, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/CngHoiAnh

"Tôi muốn làm một số thứ cho anh ấy" khác gì với "tôi muốn làm một vài thứ cho anh ấy" hjc thế mà bị báo là sai

December 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Linhhuong8995

Mình cũng báo sai như vậy. Rầu :(

February 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/herophan

Tôi muốn làm gì đó cho anh ấy. Câu này mình nghĩ là đúng!

August 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

tôi cũng đã dịch như bạn "Tôi muốn làm gì đó cho anh ấy" và đẫ được chap nhận

October 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/herophan

:]] minh khong hieu sao cau tra loi cua minh khong duoc chap nhan.

October 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyen563531

Tôi muốn làm chút việc gì đó cho anh ấy! Không được chấp nhận. Chán

August 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/honghiaphu

What the fuck

April 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/honghiaphu

What the fuck

April 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TuyenVo491045

What the fuck

September 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/MinhHieu203

tôi muốn làm một cái gì đó cho anh ấy vậy mà cũng sai :(

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TrnNguynAn620569

Câu này khó quá

October 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/LKhcMn1

Tôi muốn làm cái gì đó cho anh ấy ( nên được chấp nhận)

July 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Ngcp10

Tôi muốn làm cho anh ta việc gì đó mình nghĩ cũng đúng mà sao lại báo mình sai chứ :(((

July 4, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.