1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Why do we assume the boss kn…

"Why do we assume the boss knows everything?"

Dịch:Tại sao chúng ta cho rằng sếp biết mọi thứ?

August 26, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Boss có thể là phụ nữ mà, theo tôi nên dùng là người chủ thì đúng cho mọi trường hợp


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

cũng có thể nói" Tại sao chúng ta cho rằng sếp biết mọi thứ?" thì có nói rõ trai gái gì đâu nào


https://www.duolingo.com/profile/anhptn

Giả sử thì khác gì giả định?


https://www.duolingo.com/profile/Tom261

Tại sao chúng ta giả bộ như sếp biết tất cả. cũng được chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/KaNguyen1

" giả sử " cũng sai nữa sao?????


https://www.duolingo.com/profile/manofwar77

tại sao chúng ta cho rằng ông chủ biết mọi việc? Sai ở đâu?


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Sai về giới tính. Boss thì không phân biệt nam hay nữ.


https://www.duolingo.com/profile/HaiBill868

Cho tôi hỏi điều này: Có những câu trước tôi thấy có dùng "assume that", câu này thì "assume" ko có "that"? Ex: Why do we assume that He knows everything?

thanks,


https://www.duolingo.com/profile/El.Nano1

mọi thứ với mọi việc khác nhau như thế nào?


https://www.duolingo.com/profile/duongngocdu

Theo tại hạ hiểu thì "mọi thứ" bao gồm cả sự vật và sự việc.


https://www.duolingo.com/profile/ChungServant

Tại sao chúng ta cho rằng sếp biết mọi điều? Mình không hiểu tại sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Everything thường dịch mặc định là "mọi thứ". Còn bạn dịch "mọi điều", "mọi việc" là do văn phong của bạn hoặc tùy theo ngữ cảnh. Dou không thể cập nhật hết tất cả các văn phong được!!!


https://www.duolingo.com/profile/minhtam965517

Tại sao lại thế chỉ cầm nói gần nghĩa là dc mà ><


https://www.duolingo.com/profile/BangHo2

He can not know everything!


https://www.duolingo.com/profile/dmmaothatday

Câu này nghe hài nhỉ :))

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.