"Chúng ta cần chấp nhận những sự khác biệt."

Dịch:We need to accept the differences.

August 26, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HangHoang1

Nhờ các bạn nào giải thích giúp tại sao mình lại cần dùng mạo từ the với differences trong trường hợp này.

August 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tacke141

vì những sự khác biệt trong lúc này mình đã biết,và nó được xác định nên trước danh từ có the

June 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Of course.

March 29, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.