Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta cần chấp nhận những sự khác biệt."

Dịch:We need to accept the differences.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HangHoang1

Nhờ các bạn nào giải thích giúp tại sao mình lại cần dùng mạo từ the với differences trong trường hợp này.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tacke141

vì những sự khác biệt trong lúc này mình đã biết,và nó được xác định nên trước danh từ có the

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Of course.

3 năm trước