1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Their father had died."

"Their father had died."

Dịch:Cha họ đã qua đời.

August 26, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tuanlahp

Bố của họ đã chết


https://www.duolingo.com/profile/CAOTRUONGD

I think we shouldn't use this sentence to example.


https://www.duolingo.com/profile/PhoenixFir13

Died : đã chết


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Người học đã đóng góp nhiều, đến câu này Duo chấp nhận từ "die" dịch nghĩa là "qua đời". Đề nghị Duo App nên giảm những câu từ "âm khí" như thế này *(Đã học 9 câu có từ Die : Nobody wants to DIE ; I have to DIE ; Why do we have to DIE ? ; He has to DIE ; I am ready to DIE... How does the bird DIE ? ; I am too young to DIE ! ; Why do I DIE ? Their father had DIED)


https://www.duolingo.com/profile/caodieu2652004

tại sao lại đưa cái từ xui này vào bài học chứ


https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen80974

Cha của họ đã yên nghỉ.


https://www.duolingo.com/profile/DUC_HUY_06

cha ho da chet tai sao lai sai


https://www.duolingo.com/profile/Pk5m2u

"Bố của họ đã ra đi" là sai à


https://www.duolingo.com/profile/inhPhanCao

Câu này là thì qkhu hoàn thành phải k các bạn


https://www.duolingo.com/profile/Mae_Yeong
  1. Mình nghĩ nên dùng "passed away" hơn là dùng "died" vì như vậy sẽ lịch sự hơn nhiều.
  2. Cha = Bố = Ba. Vậy tại sao mình dịch là bố lại chấm sai? Why?
  3. Không nên đưa câu này vào bài học vì nó khá là xui xẻo.

https://www.duolingo.com/profile/LuQuangPh

Cha chúng đã chết sai nè.


https://www.duolingo.com/profile/TrnhHung

Tại sai câu này không dùng thì quá khứ đơn nhỉ???


https://www.duolingo.com/profile/JunskyERP

Tại sao cú duo phải sử dụng cái từ này nhể ._.?


https://www.duolingo.com/profile/MoDangThi

Ba họ đã yên nghỉ sai à

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.