Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He was in my house since Saturday."

Dịch:Anh ấy đã ở trong nhà của tôi từ thứ bảy.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuongtruc666

Đang ở hiện tại hoàn thành mà, phải là he has been in my house since saturday chứ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentuananh01

t thắc mắc vậy dùng cả since nữa mà lại không dùng has

2 năm trước

https://www.duolingo.com/asalade
asalade
 • 20
 • 15
 • 15
 • 11
 • 10

How about "từ khi"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

"từ khi" can be accepted as a translation of the word "since" However, it's very strange to say "từ khi thứ bảy" in Vietnamese. I think it's better to use "từ khi" when "since" goes with an independent clause. For example: "since I was 13" - In this case, we say "từ khi tôi 13 tuổi" or "từ lúc tôi 13 tuổi", but not "từ tôi 13 tuổi".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangiap

còn 'kể từ'thì sao nhỉ?=_=

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Meddlerphan

sao không phải là he has been in my house nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GxusSky
GxusSky
 • 25
 • 22
 • 19
 • 14
 • 5
 • 2

Trong duolingo la nhà con tôi la ngôi nha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungnguyennhat

it is pass simple. then should not use "since" . this is correct: " he was in my house on Saturday"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

anh ta đã có ở trong nhà tôi từ thứ bảy tại sao lại sai vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinPro0168

Tại sao không cho gõ số vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhPham360630

anh ấy đã trong nhà tôi từ thứ bảy. Gõ thế này còn sai @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLngGian

@@ cảm giác cứ lộn giữa htht với qkđ

1 tháng trước