1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He was in my house since Sat…

"He was in my house since Saturday."

Dịch:Anh ấy đã ở trong nhà của tôi từ thứ bảy.

August 26, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thuongtruc666

Đang ở hiện tại hoàn thành mà, phải là he has been in my house since saturday chứ ?


https://www.duolingo.com/profile/nguyentuananh01

t thắc mắc vậy dùng cả since nữa mà lại không dùng has


https://www.duolingo.com/profile/Meddlerphan

sao không phải là he has been in my house nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/TrnH176522

Thứ 7 cũng không đc. Bắt buộc phải là thứ bảy??. Hic


https://www.duolingo.com/profile/hungnguyennhat

it is pass simple. then should not use "since" . this is correct: " he was in my house on Saturday"


https://www.duolingo.com/profile/NamLngGian

@@ cảm giác cứ lộn giữa htht với qkđ


https://www.duolingo.com/profile/GxusSky

Trong duolingo la nhà con tôi la ngôi nha


https://www.duolingo.com/profile/Ky_Rapper

anh ta đã có ở trong nhà tôi từ thứ bảy tại sao lại sai vậy?


https://www.duolingo.com/profile/BinPro0168

Tại sao không cho gõ số vậy


https://www.duolingo.com/profile/ThanhPham360630

anh ấy đã trong nhà tôi từ thứ bảy. Gõ thế này còn sai @@


https://www.duolingo.com/profile/buinghiakt

Sự phân biệt giữa các thì có lẽ chỉ tương đối thôi


https://www.duolingo.com/profile/candyngocanh

Có chữ ngôi nữa nó kêu sai là sao

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.