"He was in my house since Saturday."

Dịch:Anh ấy đã ở trong nhà của tôi từ thứ bảy.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuongtruc666

Đang ở hiện tại hoàn thành mà, phải là he has been in my house since saturday chứ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentuananh01

t thắc mắc vậy dùng cả since nữa mà lại không dùng has

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Meddlerphan

sao không phải là he has been in my house nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GxusSky
GxusSky
  • 25
  • 22
  • 20
  • 15
  • 7
  • 7
  • 5
  • 3
  • 5

Trong duolingo la nhà con tôi la ngôi nha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungnguyennhat

it is pass simple. then should not use "since" . this is correct: " he was in my house on Saturday"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

anh ta đã có ở trong nhà tôi từ thứ bảy tại sao lại sai vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinPro0168

Tại sao không cho gõ số vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhPham360630

anh ấy đã trong nhà tôi từ thứ bảy. Gõ thế này còn sai @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLngGian

@@ cảm giác cứ lộn giữa htht với qkđ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.