"The mirror is on the wall."

Dịch:Cái gương ở trên tường.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alexduc

Mình dịch là "gương kia ngự ở trên tường" :D sai luôn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Bạn hơi bị sáng tạo đấy :P "Cái/ Chiếc gương ngự ở trên tường" theo mình có thể được chấp nhận, bạn hãy bỏ từ "kia" đi và nhất nút báo thêm đáp án xem thế nào :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hyzkyz_T

mình cũng có lần trả lời giống alexduc .ka ka :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khuongduy151203

Sao mình ghi''Gương ở trên tường''lại sai nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/peace115

Bạn alexduc rất sáng tạo. I like it.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
 • 12
 • 10
 • 6
 • 6

sao cái từ Wall nó lại đọc kì vậy nghe như Woa ấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhbao1

Gương kia ngự ở trên tường .nghe hay vay ma lai sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuc649203

cái gương trên tường sao lại sai nhỉ

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.