"The mirror is on the wall."

Dịch:Cái gương ở trên tường.

August 26, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/alexduc

Mình dịch là "gương kia ngự ở trên tường" :D sai luôn

August 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Bạn hơi bị sáng tạo đấy :P "Cái/ Chiếc gương ngự ở trên tường" theo mình có thể được chấp nhận, bạn hãy bỏ từ "kia" đi và nhất nút báo thêm đáp án xem thế nào :D

August 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/UselessHzT

mình cũng có lần trả lời giống alexduc .ka ka :D

December 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khuongduy151203

Sao mình ghi''Gương ở trên tường''lại sai nhỉ

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/peace115

Bạn alexduc rất sáng tạo. I like it.

October 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nanaleu

sao cái từ Wall nó lại đọc kì vậy nghe như Woa ấy

November 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhbao1

Gương kia ngự ở trên tường .nghe hay vay ma lai sai

August 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phuc649203

cái gương trên tường sao lại sai nhỉ

April 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Cái gường là ở trên tường: sai à

January 3, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.