Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I eat rice even though I do not like it."

Dịch:Tôi ăn cơm mặc dù tôi không thích nó.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xong77

tại sao vừa có even vừa có though vậy ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bch942943

Vậy mà tôi cứ tưởng tôi mặc dù tôi không thích ăn nó Vậy thì Tôi ăn cơm mặc dù tôi không thích nó thế mà tôi cũng không biết

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/khanhnqnuce

Even có nghĩ gì nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DungLam7

Cùng thắc mắc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhucNgoKim

sao k có ai trả lời trơn

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/4NPRp27A

Even though cũng có nghĩa là mặc dù

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bya5Mb6L

tôi ăn cơm mặc dù ngay cả khi tôi không thích nó

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trng951924

Me too

1 tháng trước