"Three and five are numbers."

Tłumaczenie:Trzy i pięć są liczbami.

August 26, 2014

13 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/RadosawWar

A czy cyfra to nie "digit" bardziej?

August 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DawidZie

"Number" to numer lub liczba. "Trzy i pięć" to mogą być numery lub liczby jednocyfrowe. Moim zdaniem tłumaczenie "number" jako cyfra jest niezbyt prawidłowe. Cyfra to digit więc "3 i 5 are digits" może być tłumaczone jako "cyfry" ale "3 i 5 are numbers" nie powinno być tłumaczone jako "3 i 5 są cyframi".

February 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/candy.duo

Cyfra jest jednocyfrowa czyli od 0 do 9, w tym zdaniu powinna w tym znaczeniu być użyta. Numer to konkret np. Tramwaj nr 3, liczba natomiast jest dwu lub więcej cyfrowa.

April 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1439

Cyfra to przede wszystkim jedynie znak graficzny, tak jak litera jest znakiem graficznym.

Dla porównania: łącznik i jest słowem jednoliterowym, zapisanym przy pomocy litery "i" - czyli za pomocą określonego znaku graficznego.

Podobnie 3 jest liczbą zapisaną za pomocą jednej cyfry "3". Ale liczba to nie jest to samo co cyfra. Liczba reprezentuje pewną wartość numeryczną, matematyczną. A cyfra jest tylko znakiem graficznym, za pomocą którego można zapisać liczby. Równie dobrze liczby można zapisać przy pomocy innych znaków, np. znaków rzymskich "III", w notacji dwójkowej "0011" albo za pomocą 3 kasztanów - i za każdym razem będą te zapisy reprezentowały liczbę 3 - ale w żadnym z 3 ostatnich wypadków nie będzie to cyfra "3".

April 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Kata_Zyna

mam problem z "oraz", które kilkakrotnie wpisywałam zamiast "i". dlaczego traktujecie to jako błąd?

February 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lisperek

Chyba powinno być również "oraz". Tak podają m.inn. słowniki: - https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=and -------------------- http://ling.pl/and ________

July 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LafarM

"Trzy i pięć to cyfry." wydaje mi się że też powinno być poprawnie.

October 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1439

Nie. Cyfry to znaki graficzne, reprezentujące liczby.

"Five" nie jest cyfrą, tylko słowem, które reprezentuje liczbę. Gdyby zdanie brzmiało »"3" and "5" are digits« można by je przetłumaczyć z użyciem słowa "cyfra".

Podobnie: litery to znaki graficzne reprezentujące głoski. To co proponujesz, to mniej więcej to samo co zdanie "żet i ziet to litery" - podczas gdy literami są znaki "ż" i "ź", natomiast "żet" i "ziet" to głoski.

January 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/okomputer

A figures?

March 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/buskes76

Cyfra - digit, number (liczba), figure (postać, figura), numeral (liczowy), cipher (szyfr) cypher (szyfr)... / oczywiście każde oprócz tego w nawiasie ma też inne znaczenia. 3 może być cyfrą, liczbą i numerem ale wszystko powyżej 9 (w systemie dziesiętnym) czyli od 10 wzwyż to liczby ale numerami też mogą być natomiast nie są to już cyfry! a liczby - np 10 to liczba dwucyfrowa / składająca się z dwóch cyfr.

January 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/maarla2

Cyfra to znak graficzny. Liczba jednocyfrowa to nadal liczba. Zaufajcie mi, studiowałam matematykę :)

December 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Wacaw812904

3 i 5 są cyframi a nie liczbami...

August 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1439

W zdaniu angielskim jest "three and five", a nie "3 and 5". Cyframi są jedynie znaki graficzne "3" i "5", które reprezentują odpowiednio liczby 3 i 5. Przeczytaj starsze komentarze, a na przyszłość najpierw czytaj, a potem pisz.

August 4, 2019
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.