1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We are different people."

"We are different people."

Dịch:Chúng tôi là những người khác nhau.

August 26, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vgenius2008

Vì sao không có phát âm cả câu nhỉ? những lần trước mình thấy có mà


https://www.duolingo.com/profile/mi_a_

people phải thêm s chứ nhỉ ????


https://www.duolingo.com/profile/vanthanh218

Theo mình bản thân people là số nhiều rồi bạn.


https://www.duolingo.com/profile/ngothisong

Câu trả lời của tôi và đáp án y chang nhau tại sao đánh sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.