Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are different people."

Dịch:Chúng tôi là những người khác nhau.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vgenius2008

Vì sao không có phát âm cả câu nhỉ? những lần trước mình thấy có mà

4 năm trước