"I am including you in the list."

Dịch:Tôi đang bao gồm bạn trong danh sách.

August 27, 2014

8 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

Câu này hơi trúc trắc tiếng Việt về nghĩa nhỉ?

August 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phuonglh27

Tôi đang đưa bạn vào danh sách, nghe có lý hơn


https://www.duolingo.com/profile/alan736482

@phuonglh27 : đồng ý hai tay


https://www.duolingo.com/profile/Thang960237

"I - Tôi" "including - đang đưa" "you - bạn" "in the list - vào danh sách". This is not so good, in Vietnamese!


https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án


https://www.duolingo.com/profile/V6P6C

Tôi đang thêm bạn vào danh sách. Được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/BacDinhNguyen

Dịch theo tiếng Việt thì sai! Cứ thích word by word


https://www.duolingo.com/profile/VuBaDoan

Nghe kì vãi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.