1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I am including you in the li…

"I am including you in the list."

Dịch:Tôi đang bao gồm bạn trong danh sách.

August 27, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

Câu này hơi trúc trắc tiếng Việt về nghĩa nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/phuonglh27

Tôi đang đưa bạn vào danh sách, nghe có lý hơn


https://www.duolingo.com/profile/alan736482

@phuonglh27 : đồng ý hai tay


https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án


https://www.duolingo.com/profile/V6P6C

Tôi đang thêm bạn vào danh sách. Được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/BacDinhNguyen

Dịch theo tiếng Việt thì sai! Cứ thích word by word


https://www.duolingo.com/profile/VuBaDoan

Nghe kì vãi


https://www.duolingo.com/profile/songgiang

Tôi bao gồm bạn đang trong danh sách


https://www.duolingo.com/profile/Phat257530

Câu này dịch qua tiếng việt rất là sai luôn


https://www.duolingo.com/profile/ovitOnh

" đang bao gồm " là cái gì ? Thế nào ?


https://www.duolingo.com/profile/NguynKhnhT283043

Nghĩa như j vậy?;.;


https://www.duolingo.com/profile/NinhVnTuyn

Bị sai ở câu này khá nhiều

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.