Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am including you in the list."

Dịch:Tôi đang bao gồm bạn trong danh sách.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquanghieu

Câu này hơi trúc trắc tiếng Việt về nghĩa nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi đang đưa bạn vào danh sách, nghe có lý hơn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye911602

Câu này không ổn về nghĩa tiếng Việt.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hacker_nhjm

Nghe tiếng việt thì hơi đau tai ;))

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thang960237

"I - Tôi" "including - đang đưa" "you - bạn" "in the list - vào danh sách". This is not so good, in Vietnamese!

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 7
  • 3
  • 238

Cập nhật thêm đáp án

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/V6P6C
V6P6C
  • 25
  • 115

Tôi đang thêm bạn vào danh sách. Được chấp nhận

1 tháng trước