"I am including you in the list."

Dịch:Tôi đang bao gồm bạn trong danh sách.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquanghieu

Câu này hơi trúc trắc tiếng Việt về nghĩa nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi đang đưa bạn vào danh sách, nghe có lý hơn

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye911602

Câu này không ổn về nghĩa tiếng Việt.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hacker_nhjm

Nghe tiếng việt thì hơi đau tai ;))

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thang960237

"I - Tôi" "including - đang đưa" "you - bạn" "in the list - vào danh sách". This is not so good, in Vietnamese!

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 9
  • 8
  • 293

Cập nhật thêm đáp án

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/V6P6C
V6P6C
  • 25
  • 14
  • 7
  • 170

Tôi đang thêm bạn vào danh sách. Được chấp nhận

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.