Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Spring is a season."

Dịch:Xuân là một mùa.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/adamlamri

Tớ ghi ''mùa xuân là 1 mùa'' và sai @@!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PoTaTo.Mhn

Nó ko cho viết sô 1

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bthtram90

ở đây nó không cho dùng số, phải dùng chữ hết bạn ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhdungquy

Không có chữ mùa trong đáp án để lựa luôn @@

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongVnMnh1

Xuân là một mùa..tôi thấy cứ tối nghĩa thế nào ý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Pham_Khanh1993

Vãi cả câu trả lời...đề nghị ad sửa test lại đi..nhiều chỗ sai lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HanhVu17

Xuân là một mùa --> bó tay. Sao k thêm chữ mùa nữa. Máy móc quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/manh418887

Đề nghị dịch cho đúng tiếng Việt là: mùa xuân là một mùa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hodongnhut

Cậu này ad fail

1 năm trước

https://www.duolingo.com/taotay10111

bo tay với câu nói này . đề nghi duolingo xem lại

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Poseidon855724

dịch tối nghĩa vl

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhcStupip

Xuân là một cái tên đó ahihi... Nói vậy chứ ad cho thêm chữ mùa vào Đi

2 tuần trước