Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngày mai là ngày thứ Bảy."

Dịch:Tomorrow is Saturday.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/viethoang1008

tomorrow is saturday

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hungduongn

sao k dk dùng on trước saturday ah ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ddentran

ON nghĩa là trong hoặc vào Bạn cần đọc rõ đề hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hailong001

tomorrow is saturday sao sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dracula110

có lỗi rồi

2 năm trước