1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have a special relationshi…

"I have a special relationship with him."

Dịch:Tôi có một mối quan hệ đặc biệt với anh ấy.

August 27, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/amour05

Tôi có một quan hệ đặc biệt với anh ta???


https://www.duolingo.com/profile/mynameisBaoChau

mk cug zây nè bực mk wa đi


https://www.duolingo.com/profile/HuyVQ

"Tôi có mối quan hệ đặc biệt với anh ấy" mà cũng sai => pó tay :(


https://www.duolingo.com/profile/HiNguyn91683

vì bạn thiếu "a" là một


https://www.duolingo.com/profile/NguynThHng767471

Tại trong câu có chữ a ák


https://www.duolingo.com/profile/buiviettrung

mình cũng làm giống bạn amour05, nhưng không được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/ngovantong

quan hệ với liên hệ là như nhau


https://www.duolingo.com/profile/Long_2001

chấm đắt quá


https://www.duolingo.com/profile/hienhuan

Bạn HnupYM nói quá chuẩn luôn


https://www.duolingo.com/profile/DiuThc

??? Sao lại sai vậy nè


https://www.duolingo.com/profile/anhnt1711

"tôi có một mối quan hệ đặc biệt với hắn" sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/HnupYM

Tại vì máy chấm, không phải người chấm :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.