1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have a special relationshi…

"I have a special relationship with him."

Dịch:Tôi có một mối quan hệ đặc biệt với anh ấy.

August 27, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/amour05

Tôi có một quan hệ đặc biệt với anh ta???


https://www.duolingo.com/profile/HuyVQ

"Tôi có mối quan hệ đặc biệt với anh ấy" mà cũng sai => pó tay :(


https://www.duolingo.com/profile/HiNguyn91683

vì bạn thiếu "a" là một


https://www.duolingo.com/profile/buiviettrung

mình cũng làm giống bạn amour05, nhưng không được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/ngovantong

quan hệ với liên hệ là như nhau

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu