1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What have you liked?"

"What have you liked?"

Dịch:Bạn đã thích cái gì?

August 27, 2014

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/July771987

Nếu là quá khứ đơn thì theo mình câu hỏi phải là: What did you like?


https://www.duolingo.com/profile/lmloc369

Nếu theo đó thì: "Bạn đã từng thích gì".


https://www.duolingo.com/profile/candinhviet

Đến bài này chưa học đến cấu trúc "what have you..." sao lại có câu này nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/thuongtruc666

what did you like chứ nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

đã trả lời bên trên rồi còn gì nữa


https://www.duolingo.com/profile/Kiengcan

Câu này là thì hiện tại hoàn thành mà ta


https://www.duolingo.com/profile/ihatetaker

không hiểu lắm, câu what did you like và what have you liked có ý nghĩa khác nhau ntn mọi người


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

câu " what did you like" thuộc thì quá khứ đơn ( simple past tense ) . còn "What have you like" thuộc "thì hiện tại hoàn thành" ( present perfect tense ) . Đi sâu vào chi tiết thì phức tạp lắm . từ từ học các bài kế tiếp rồi bạn sẽ biết


https://www.duolingo.com/profile/KEVIN_KIEN

Sao mình nghe la what i vi liked nhi, chẳng hiểu i vi mà lại thành have you là sao ta?


https://www.duolingo.com/profile/luonganhhoai

vì nối ấm đó bạn.câu đầu đọc là hav+you.nên khi đọc nhanh bạn nghe như là viu like.nghe nhiều rồi bạn se quen với kiểu này thôi.


https://www.duolingo.com/profile/HngPhm18

Học thì linh tinh quá.


https://www.duolingo.com/profile/HngPhm18

Tại sao lại là Các bạn?


https://www.duolingo.com/profile/haclongbossnis

You có nghĩa là "bạn", cũng có nghĩa là "các bạn" luôn


https://www.duolingo.com/profile/NemoTintin

"Cái gì bạn đã thích". Cung dc ma


https://www.duolingo.com/profile/VanPhongPh

Không đỡ được


https://www.duolingo.com/profile/NhonLe6

"What have you lived?" là present perfect tense, để muốn hỏi từ trước đến giờ bạn thích cái gì? Đây muốn biết sở thích của một người. Còn "What did you like?" là simple past tense để hỏi tại một thời điểm trong quá khứ lúc đó bạn thích cái gì? Nó hàm ý một lựa chọn rộng hơn "which" vì which thường để hiểu là hai lựa chọn. Trong phần học này, chúng ta đang học simple past tense, sao lại có present perfect sen vào?


https://www.duolingo.com/profile/minh322261

What have you liked? là thì hiện tại hoàn thành mà


https://www.duolingo.com/profile/Khoa162278

Đây là thì hiện hoàn thành


https://www.duolingo.com/profile/Martine_Juliano

bạn đã thích thứ gì? cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/leolin2004

what did you like thì đúng hơn


https://www.duolingo.com/profile/NguynTnKhi12

"Have" là động từ của thì Hiện tại Hoàn thành mà, sao xuất hiện trong thì Quá khứ đơn nhỉ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.