Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The vehicle"

Dịch:Phương tiện

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/amour05

phương tiện giao thông???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

me too :3

4 năm trước