"Thevehicle"

Dịch:Phương tiện

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/amour05

phương tiện giao thông???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

me too :3

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.